WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:239 回復:2 發表於 2020-5-25 21:15:16
本主題由 212love 於 2020-5-25 11:30 解除高亮
累計簽到︰2001 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-5-23 08:46:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

俄羅斯套娃 Russian.Doll., [MKV / 4.85G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 同性 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2016
資源: BT资源
7486fa033c171.png
2 I& l, |1 G# }' h' m  D◎译 名 俄罗斯套娃
6 U8 `9 _# D) ^! C◎片 名 Russian Doll2 S# F; Q0 w$ s8 G" O& {3 K
◎年 代 2016
9 D- _- o* C9 `1 V◎产 地 美国, n* J* H; P+ \
◎类 别 剧情 / 惊悚 / 同性0 ~: h1 w2 L( p
◎语 言 英语3 \: U' [5 x. @' ]
◎IMDb评分 4.8/10 from 36 users
/ o- z3 U- m" Y0 E7 F2 f/ b◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5138866, i6 ^/ o- X0 C* G0 K; f5 w' |
◎豆瓣评分 4.2/10 from 112 users2 b) q- P# S6 W
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30245293/1 j: A1 i7 ^& x$ I+ _) @# t; c1 f4 e
◎片 长 82分钟" e# k; O) [1 N8 h2 E
◎导 演 Ed Gaffney
. A" h7 U1 ~0 J/ s0 {' \◎编 剧 Ed Gaffney- j7 K: n5 M8 G0 @1 @
◎主 演 Kristine Sutherland
* }6 X$ d4 I9 Q" R) G   Marem Hassler
- E0 w1 A+ Q% D9 R9 Z   Aly Trasher- x0 Z2 g; y2 R- p
5 Q4 w, W% i, t) h& @
! h: D4 R7 {4 \" S9 ^4 d8 M3 s, \1 p1 G
◎标 签 美国 | LGBT | 2016 | les | 同性 | 美国电影 | 电影 | 爱情$ A( O( w* {$ j! }
( T; O& \' [6 m+ O
◎简 介+ F& ^7 Y9 D0 K8 N. t% I8 z6 }

( r, M* g3 j6 }, p+ B; c) I 身处于命运十字路口的人哪0 T1 h  G5 V# M$ p* S: J5 C# m3 \
 如同俄罗斯套娃一般一层套一层却始终无法直视内心的真实5 U% l2 q4 K- t8 g* y! f- D8 q
 由一本名为《俄罗斯套娃》剧本引发的失踪案,牵扯出一桩25年前的迷离案件。
4 `! `0 w- \! o* M' S3 \( q 女警官Ames因2年前妻子的离世,始终沉湎于过去,无法向前看。在通过女教师Faith的帮助下,
. D  W) z! Q+ `5 m 对于案件有了巨大的突破,同时也情不自禁得被她所吸引。7 U; B. S; v& ~  i7 Z% ~. E% G
 当揭开整个案件的真相,才知或许我们每个人都是“俄罗斯套娃”。6 g0 Y; J$ W+ b+ S
 女警官x女教师的Cp,结局He请放心食用~
0 E1 o  ]1 E, L" o. N 微博@亿万同人字幕组
/ q5 @1 j: r6 r$ ?8 w& O9 L 微博@橘里橘气字幕组; }% b4 c9 ^" L$ {- O
Video
4 p9 ~2 N! |/ y3 p4 v' U* eID : 1
7 J; G3 D+ `3 ^8 k1 u. }8 ^Format : AVC* G2 a( B5 d1 E. U) \4 S
Format/Info : Advanced Video Codec) h) e( Y" {) ^, K% S0 H( R
Format profile : [email protected]
: _$ ^8 Y. N6 i4 |" H1 C1 {' aFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
* }/ }2 N7 f+ U  d" KFormat settings, CABAC : Yes
! k* c. m  v& e4 s9 bFormat settings, Reference frames : 4 frames
$ t0 m# C& r5 ]5 RCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC- J# g% a& E/ J/ B' N6 N
Duration : 1 h 23 min' o3 H  o. c& X& X4 f+ S" C4 |
Bit rate : 8 129 kb/s3 h, h' l) |& u6 R/ B
Width : 1 920 pixels
  k( M: w7 Q3 i: l0 k: h4 HHeight : 816 pixels/ n6 s& I0 U0 |  K, J2 q) _. W
Display aspect ratio : 2.35:11 j/ g* V2 N! j
Frame rate mode : Constant& ]8 {! q& }+ o& a3 @+ m( J
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS' f8 V- K3 S& {, X
Color space : YUV+ k+ b0 ]. |' I) |
Chroma subsampling : 4:2:01 f. Z* v# k  X' c8 Z% L" a, R
Bit depth : 8 bits
6 t% B  ?0 s* |Scan type : Progressive
' C0 C( U" ~* U# S$ @! ABits/(Pixel*Frame) : 0.2164 ]8 l2 a* u2 V  \# D' T+ i4 u
Stream size : 4.72 GiB (97%)4 l/ f0 f- n" j+ M* }
Language : English% [8 |2 k+ Y9 {6 j7 A
Default : Yes7 Z- n2 Y7 v4 D! {
Forced : No
; h8 g2 O9 ^$ YColor range : Limited) Q/ I' F, `7 k* O9 {; _
Color primaries : BT.709
. ?5 d# E) W* t6 F+ WTransfer characteristics : BT.7090 [# I: ^4 Y: `
Matrix coefficients : BT.7097 N' n- u# \5 f& ^5 ]- z6 y; v
  w% u$ \1 b6 N1 b+ v
Audio6 `9 Q" F5 N" i" K' a
ID : 2
" @4 }8 c2 f; e: j4 s4 b* t/ xFormat : E-AC-3
0 p5 v; S+ P% T1 vFormat/Info : Enhanced AC-3. u3 z1 P8 i& p) t& f, k# x; b
Commercial name : Dolby Digital Plus" h$ n$ v4 ~- T
Codec ID : A_EAC3+ N- U) e7 H4 ]9 A5 p
Duration : 1 h 23 min1 m/ f9 u4 g! Q3 h& r" d( M# z. f
Bit rate mode : Constant
& N9 J& h' d# \Bit rate : 224 kb/s" t2 Y# s9 G1 Q* V
Channel(s) : 2 channels
% U% S( s8 M! u# x# z" sChannel layout : L R
2 [* [  H' S8 T2 [Sampling rate : 48.0 kHz
$ P* C% V1 ?$ V7 l" q8 |8 UFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)% H, @7 ?  }# H% t/ t; q! r1 j/ k
Compression mode : Lossy
& K' }9 g' X* R# g% N, nStream size : 133 MiB (3%)
9 p6 p6 }1 X) O* }8 sLanguage : English
) ]: d* o" `! A3 r1 f) KService kind : Complete Main" r# }* c( O. ~* |- N/ u! _* _
Default : Yes  x4 I: X  R# y/ Y2 x
Forced : No2 A* A; G  q" G) I1 `( E" |+ i
( @( _4 E( @# I/ q: K9 {
Text
$ r  j* ]4 X& \6 E) K1 }ID : 3
! w9 h& |. Z2 _% e6 W' f# S- mFormat : UTF-8$ _2 J, `, y; g$ I9 ~" z  Z8 U
Codec ID : S_TEXT/UTF8
6 {: G/ g8 e  e; t$ d' z0 PCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 S$ c/ _0 h7 k# D/ Y# d3 w$ b+ J* K
Duration : 1 h 21 min
* ?* E. f$ t9 b* ?8 S& M0 `7 A) HBit rate : 60 b/s( C8 n* S3 K0 l* Q; k2 X9 ?
Count of elements : 1192
/ u# T' {  R- Y3 w6 _- fStream size : 36.3 KiB (0%)
- z3 `# I, A1 u2 Z7 lTitle : SDH
2 Q' p$ u8 {! Z- NLanguage : English
% I1 }8 r, I; ?9 G9 _Default : No
. e  D" `, T. TForced : No
# ~# L8 i5 T% t7 c: j5 f6 g
% ?) f* m$ s) {5 j9 q8 k

) l8 C( |0 ~. r! h

俄羅斯套娃. MKV.torrent

49.08 KB, 下載次數: 53

累計簽到︰312 天
連續簽到︰7 天
發表於 2020-5-24 06:33:15 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰2 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-5-25 21:15:16 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部