WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:118 回復:1 發表於 2020-5-23 10:07:11
本主題由 212love 於 2020-5-25 11:30 解除高亮
累計簽到︰2001 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-5-23 09:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg ( p' S3 e* g0 D9 v+ N

, D! U# n: `, V/ i/ }+ e◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员
7 v9 }9 _9 x8 U6 `◎片 名 The Night Clerk$ o/ ^4 E7 L4 S
◎年 代 2020
/ k! w# S; w) I2 x9 H4 E7 C' f◎产 地 美国
+ |, x- d  R, l' A) ]3 z, i4 r◎类 别 剧情 / 犯罪
" W$ }2 G5 Z: j: d: S& Z7 w. G0 ^◎语 言 英语
9 l2 ^8 l0 K4 M1 l◎上映日期 2020-02-21(美国)5 Z+ n& D+ v8 h! E$ ]0 ?9 O
◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users! g! s: r+ Y6 f% L( h9 R2 ^
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7979142
1 O" s3 d' V9 v$ C% U* c6 q; \◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users$ {, \( V+ l) b. j- P# B! T
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/& Z8 A: W, e8 b/ s  D4 M/ M
◎片 长 90分钟
, ?7 d! p$ c6 H! [! U/ ^◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
5 |; {: B% N$ T- Q$ p: ~$ g◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer% ?1 a! _* ?8 y
◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan
8 v1 {; w; r4 v) {% I& y   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas
9 R( \0 o1 i, @, V   海伦·亨特 Helen Hunt
1 m8 O+ [0 i/ m0 R* M   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo
0 m/ S) Y+ S8 n5 j   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech
7 U1 K9 U# {; |, _, ?' u+ I   雅克·格雷 Jacque Gray0 q, U; I, j5 y% L5 }' }
   Cindy Perez
: {9 v0 W. w9 b. d$ Z   D.L. Walker
$ I* x3 B4 B3 T1 t2 d$ v: {8 }) x& H   Walter Platz( `& }' s. }+ d  w
   Pam Eichner
. M) b5 d/ S2 C6 b8 x   Ischa Bee- c+ r; M% @) |* p, V
   Stacey Ann Turner3 W, Z( n4 S4 r# y+ E
   Adam Colvin# a6 W, @7 l* P0 l
+ i5 o! b& m* U* V( P# r
2 H, z6 ^' h4 E
◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹$ x8 w3 M. M0 z, Q* w! U# \
: O& X1 S, X/ y* g
◎简 介; P8 L- a1 v8 C, `; d
7 \: K3 d8 [8 j2 K. d
 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。
- r- m* D. o  {1 nDISC INFO:
% Q) P1 ~" |/ `. z0 \) _7 T
4 s2 W& T) c! |* z& S* F; `0 J: d/ bDisc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR3 c  e* I/ \) q2 R- Z
Disc Size:      23,245,109,464 bytes
) E5 \: l) ~9 B- F- r) RProtection:     AACS/ S7 u% p7 `5 H7 y" ~
Extras:         50Hz Content1 ^- w: i, V( v/ K. L7 }9 N
BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8)
- q$ e2 S% i8 Y! @  [! {
$ b- w+ e2 B5 b% y! z6 R: SPLAYLIST REPORT:
+ f5 w2 j4 W( B1 x9 T. u3 m$ G4 L) G' J9 y
Name:                   00000.MPLS  
) v: L" b8 _0 Z: X" p* HLength:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms)
; }7 ~; t0 v: P/ pSize:                   23,117,924,352 bytes
7 Q& F$ |( j1 H, yTotal Bitrate:          34.17 Mbps
& R" P7 Y/ X+ q0 T9 j- l6 I
( J* y( B5 \4 ^- U' y* d& TVIDEO:, j/ }7 \, o/ J. {: w7 Q, ~8 A

$ y/ G# t' E$ q# h& tCodec                   Bitrate             Description    ( a* X7 B6 w2 M" h
-----                   -------             -----------   
' M6 T7 [; C- u: H, ^9 FMPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1" J: u, b# K+ y, R
7 T+ T3 a2 c( f, v+ E$ s
AUDIO:9 Y" ~- ~6 e( z  d) n; K( B

: x. T/ Q# E' Y- j9 y# n5 ]Codec                           Language        Bitrate         Description   
4 n1 p3 \  }# m  E  h-----                           --------        -------         -----------    6 y' a) G* i& ?9 x; j( W
LPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
' F! p: I, v4 Q0 K- {/ U8 Q, I. ]DTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
1 ^1 `1 b. r- `9 H
# @: W3 q4 Z+ w; M- M& G6 x9 C' |SUBTITLES:- Q( G4 I* z) C2 y% T' w9 V
# \0 f! U2 r2 M( a! Y. n0 Z4 I
Codec                           Language        Bitrate         Description   
- M" }. D: \& V" e1 |% ^5 E: _-----                           --------        -------         -----------   
* }# v" q/ x: y* E$ kPresentation Graphics           English         25.146 kbps
* L  K) l$ ^/ [$ j2 Y( C+ M
. e+ m; u, c. J

$ f. p  ]% f9 \3 C8 [% _5 \

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 19

累計簽到︰523 天
連續簽到︰9 天
發表於 2020-5-23 10:07:11 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部